info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 249
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอน้ำปาด ได้นำคณะ กิ่งกาชาดน้ำปาด ส่งมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ อบต.บ้านฝาย เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกกักตัวสถานที่ควบคุมแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบล ตำบลบ้านฝาย ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หมู่ 4 บ้านม่วง [13 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 [9 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการย้ายที่อยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้รับเงินสงเคราะห์ [23 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงสถานการณ์โควิด-19 [1 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีการศึกษา 2564 [1 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ผู้โพส : admin
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบสำรวจ ในระบบ ITAS ผ่านทาง QR CODE หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/m49sei
ผู้โพส : admin
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบแบบสำรวจ ในระบบ ITAS ผ่านทาง QR CODE หรือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/m49sei
ผู้โพส : admin
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสิน หมู่ที่ 1-9 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online