info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 190
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางกิ่งแก้ว อุทุมพร)
ครู
(นางกิ่งแก้ว อุทุมพร)
ครู
(นางจุฬารัตน์ สุปินตา)
ครู
(นางจุฬารัตน์ สุปินตา)
ครู
(นางสาวดวงกมล มาบุญ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(นางสาวดวงกมล มาบุญ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(นางสาวทักษพร คำนาค)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวทักษพร คำนาค)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online