info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 185
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
(นายบุญมา คำทอง)
พนักงานขับรถขยะ
(นายบุญมา คำทอง)
พนักงานขับรถขยะ
(นายผะ บุคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายผะ บุคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสุริยะ โจ่มาลา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสุริยะ โจ่มาลา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายคงศักดิ์ ขัตติ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายคงศักดิ์ ขัตติ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวปวีนา มินออน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวปวีนา มินออน)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online