info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 196
account_box กองคลัง
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
(นางณัฎฐฉัตร พลเยี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(นางณัฎฐฉัตร พลเยี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
(นางสาวดุษณี ชนสยอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวดุษณี ชนสยอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online