องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองคลัง
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 084-8213744
(นางณัฎฐฉัตร นุ่มนวล)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 097-9705233
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 087-8447232
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร : 089-8583860
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 087-5735108
(นางสาวดุษณี ชนสยอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 087-2121643
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 061-3492623
(นางสาวฟ้าใส สัตย์สุขยิ่ง)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-0213614
(นางสาวรุจิสา ล้อสินคำ)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 084-8199851