info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 215
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 377 |
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างพนังป้องกันตลิ่ง คสล.(ทางข้ามไปศาลปู่ตา)ลำห้วยพังงา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 378 |
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 348 |
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 382 |
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างกำแพงกันดินซอยบ้านนายหนุน ทองมา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 355 |
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาฮิ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 390 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูนาบ้านเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและต่อเติมซิ้งล้างจานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูนาบ้านเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.สายภูนาบ้านเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 335 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ และต่อเติมซิ้งค์ล้างจาน อบต.บ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด (สายทางบ้านนายเรือง แก้วสอง-เข้าในหมู่บ้านต่อตัวเดิม)ตอนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายสุทิน กรงทอง - บ้านนายคำ กองตา หมู่ที่ 4 บ้านม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (สายจากบ้านนายเทศ ทาต่อย - บ้านนายอำนาจ อองกุลนะ) หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายรัศมี พาพิมพ์ - บ้านนายนวล เกตุอินทร์ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายนาเหล่าใต้ หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนายหนุน ทองมา - บ้านนายจเลิน ขาวขันธ์ หมู่ที่ 4 บ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (สายจากบ้านนายสุบิน อองกุลนะ - บ้านนายใฝ่ ทุมมา) หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสุดใจ (ซอยบ้านป้าเดช) หมู่ที่ 4 บ้านม่วง ด้วยวิธีประกว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
insert_drive_file กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online