info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 189
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา๙(๘)แห่งพระราชบัญญัต
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แจ้งกำหนดการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ปี65 อบต.บ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
1 - 20 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online