องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2566 ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo วันที่ 28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ อบต.บ้านฝาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง วิธีการเเสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo เชิญชวนให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo เชิญชวนให้ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
1 - 20 (ทั้งหมด 184 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย