องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 061-3683366
(นางสาวเบญจมาพร บุขุนทศ)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 093-3177644
(นายอุดม นินเป้า)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 065-8540461