messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 061-3683366
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวกมลวรรณ วันนาหม่อง)
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 0 5581 0076
นายผะ บุคำ
จ้างเหมาบริการ(ช่วยปฏิบัติงานเก็บรวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูลการเกษตร)
โทร : 0 5581 0076

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย