info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 284
account_box กองช่าง
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
(นายธำรงค์ เพ็ชรเมือง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธำรงค์ เพ็ชรเมือง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธนกฤต กุลพรม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธนกฤต กุลพรม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online