องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองช่าง
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 094-9656526
(นายธำรงค์ เพ็ชรเมือง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 084-8147849
(นายธนกฤต กุลพรม)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 090-7433422
(นางสาววรรณนิภา ร่มโพธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 092-4920295
(นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 097-9271729
(นายอภิชาต อัฒมาศ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-5272526