messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box ฝ่ายบริหาร
ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 095-1399983
นายใฝ่ ทุมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 086-2123284
นายปราณีย์ โจ่มาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 097-9931423
นายเพ็ญ นามนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 061-5177057

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย