info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 219
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ปี65 อบต.บ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview34
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview32

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview377
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview348
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview382
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างกำแพงกันดินซอยบ้านนายหนุน ทองมา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview355
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาฮิ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview390
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง คสล.สายภูนาบ้านเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview335

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอน้ำปาด ได้นำคณะ กิ่งกาชาดน้ำปาด ส่งมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ อบต.บ้านฝาย เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกกักตัวสถานที่ควบคุมแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบล ตำบลบ้านฝาย ณ... [13 สิงหาคม 2564]
เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 [9 สิงหาคม 2564]
มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [2 มิถุนายน 2564]
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการย้ายที่อยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้รับเงินสงเคราะห์ [23 มีนาคม 2564]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook

language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-onlineระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ