องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box สำนักปลัด
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 081-2833311
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 089-2676200
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 097-3037383
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 086-1193989
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 061-3683366
นางสาวเบญจวรรณ ภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 088-3164663
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-7501410
(นายเจษฎา เสาวภา)
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
โทร : 090-7425058
(นายโรย ผาแดง)
นักการภารโรง
โทร : 083-9960921
(นางสาววัชรีพร ภูมิภาค)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 084-3816250