info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 278
thumb_up แบบฟอร์ม-ต่างๆ
description แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
description แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
description แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 528 |
description คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
description แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
description คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
description หนังสือภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
description หนังสือภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online