องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
thumb_up แบบฟอร์ม-ต่างๆ
description หนังสือภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
description หนังสือภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
description คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/รับรองเวลาการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
description แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
description คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
description แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1214
description แบบฟอร์มขอเบิกค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
description แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1