info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 279
play_arrow คำสั่ง-งานบริหารบุคคล
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหน้าที่ภายใน ทุกกอง ของ อบต.บ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file กำหนดเวลาปฏิบัติงาน จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อพิจารณาประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญษจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online