องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
find_in_page การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย