องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow คู่มือ-ระเบียบ
insert_drive_file คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1