ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมของเดิมที่ชำรุด ให้พร้อมในการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง