ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
ชื่อไฟล์ : iN8NxFsWed91002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้