info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอน้ำปาด ได้นำคณะ กิ่งกาชาดน้ำปาด ส่งมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ อบต.บ้านฝาย เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกกักตัวสถานที่ควบคุมแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบล ตำบลบ้านฝาย ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หมู่ 4 บ้านม่วง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online