องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow การจัดการความรู้ (KM)
insert_drive_file คู่มือความก้าวหน้าในสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file องค์ความรู้ตอบคำถามภาษีง่ายๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file องค์ความรู้พัสดุใหม่ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file คู่มือ ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file หลักเกณฑ์การลา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file คู่มือ ตัวอย่างเอกสารค้ำประกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file องค์ความรู้การขับขี่รถให้ปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file องค์ความรู้การพิมพ์หนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file องค์ความรู้ลาให้ถูก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file คู่มือ ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file องค์ความรู้ประกันสังคมน่ารู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ขอมีบัตรประจำตัวรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file คู่มือ วินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file องค์กรคามรู้การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file คู่มือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file คู่มือ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file องค์กรความรู้เรื่องกัญชง กัญชา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2