info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 287
play_arrow การจัดการความรู้ (KM)
insert_drive_file คู่มือความก้าวหน้าในสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file องค์ความรู้ตอบคำถามภาษีง่ายๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file องค์ความรู้การขับขี่รถให้ปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file คู่มือ ตัวอย่างเอกสารค้ำประกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การลา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file คู่มือ ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file องค์ความรู้พัสดุใหม่ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file องค์ความรู้ลาให้ถูก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file องค์ความรู้การพิมพ์หนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file คู่มือ ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ขอมีบัตรประจำตัวรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file องค์ความรู้ประกันสังคมน่ารู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file คู่มือ วินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file องค์กรคามรู้การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file คู่มือ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file คู่มือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file คู่มือสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online