info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 239
play_arrow แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
insert_drive_file จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 (15 ต.ค. 2558) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
insert_drive_file ไทยกับอาเซียน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Agreement: MRA) และความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file กฎบัตรอาเซียน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online