messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 131
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 114
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 106
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 104
e สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 262
รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้าง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 475
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง พฤษภาคม พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 | เปิดอ่าน : 386
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย