องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2566 วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2566 วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ 2566 วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
find_in_page การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ 2565 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายครั้งแรก วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย